summaryrefslogtreecommitdiffstats
BranchCommit messageAuthorAge
epel7Update to 2.5.4Erik van Pienbroek5 months
f17Update to 2.4.11Erik van Pienbroek2 years
f18Update to 2.4.11Erik van Pienbroek2 years
f19Fix CVE-2014-2240 and CVE-2014-2241 (RHBZ #1074649)Erik van Pienbroek12 months
f20Merge branch 'master' into f20Erik van Pienbroek5 months
f21Update to 2.5.4Erik van Pienbroek5 months
f22Update to 2.5.4Erik van Pienbroek5 months
masterUpdate to 2.5.4Erik van Pienbroek5 months
 
 
AgeCommit messageAuthorFilesLines
2014-12-23Update to 2.5.4HEADmasterf22f21epel7Erik van Pienbroek3-3/+8
2014-12-23Update subpixel rendering patch to 2.5.3 (RHBZ #1118276)Erik van Pienbroek2-4/+7
2014-06-07- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_21_Mass_RebuildDennis Gilmore1-1/+4
2014-05-29Update to 2.5.3Erik van Pienbroek3-4/+9
2013-09-07Added BR: mingw32-libpng mingw64-libpngErik van Pienbroek1-0/+3
2013-09-07Update to 2.5.0.1Erik van Pienbroek3-3/+7
2013-08-03- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_20_Mass_RebuildDennis Gilmore1-1/+4
2013-06-15Update to 2.4.12Erik van Pienbroek4-24/+7
2013-02-14- Rebuilt for https://fedoraproject.org/wiki/Fedora_19_Mass_RebuildDennis Gilmore1-1/+4
2013-01-16Update to 2.4.11f18f17Erik van Pienbroek3-7/+9
[...]
 
Clone
git://pkgs.fedoraproject.org/mingw-freetype.git
ssh://pkgs.fedoraproject.org/mingw-freetype.git
http://pkgs.fedoraproject.org/git/mingw-freetype.git